رزومه تک رقمی های گروه

سروش سحابی مقدم
sahabi
رتبه ۶ کنکور ۹۲
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور رتبه های ۲۱ و ۴۳ و ۵۷ و ۱۱۲ و …
مشاور موسسه فکور
مشاور موسسه قلم چی
مشاوره در همایش های کنکور
مدرس شیمی و ریاضی
رتبه کلی در آزمون های سالانه کانون:
سال دوم: دو کشور، سال سوم:یک کشور و سال چهارم: یک منطقه
طراح آزمون های کلید برتر
طراح زیست در سایت دکتر زیست
درصدهای کنکور:
ادبیات: ۸۲٫۷
عربی: ۸۲٫۷
دینی: ۸۶٫۶
زبان: ۶۲٫۷
زمین: ۷۲
ریاضی: ۸۷٫۸
زیست: ۸۰٫۱
فیزیک: ۹۲٫۲
شیمی: ۹۷٫۲

محمد اسدی
img_5389
رتبه ۱ زبان و ۱۳ تجربی کنکور ۹۲
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور قلم چی
مشاور گزینه ۲
مشاور موسسات خصوصی
مدرس زیست و ریاضی و زبان
ادبیات: ۶۹٫۴
عربی: ۸۹٫۴
معارف: ۸۹٫۴
زبان: ۷۳٫۴
زمین :۵۷٫۴
ریاضیات: ۹۵٫۶
زیست: ۸۶٫۷
فیزیک: ۸۲٫۳
شیمی: ۸۸٫۶
بهنام امینی
img_5384
رتبه ۷ کنکور ۹۲
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور رتبه های ۱۰ و ۱۲ کشور
مشاور موسسه گزینه ۲
مشاور موسسه قلم چی
مشاور مدرسه ی دخترانه پیشگامان
مدرس ریاضی و فیزیک
طراح آزمون های کلید برتر
درصدهای کنکور:
ادبیات: ۷۸٫۷
عربی: ۷۸٫۷
دینی: ۸۴
زبان: ۶۸
زمین: ۷۳٫۴
ریاضی: ۹۵٫۶
زیست: ۷۶
فیزیک: ۹۲٫۲
شیمی: ۹۶٫۲
مهدی زارعی
%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c
رتبه ۴ کنکور ۹۲
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور رتبه های ۴۳ و ۹۰ کشور
مشاور موسسه قلم چی
مشاور در شهر نورآباد
درصدهای کنکور:
ادبیات: ۸۴
عربی: ۹۴٫۷
دینی: ۸۹٫۴
زبان: ۵۷٫۴
زمین: ۸۴
ریاضی: ۹۰
زیست: ۸۱٫۴
فیزیک: ۱۰۰
شیمی: ۷۵٫۳
عقیل زربینی
img_5385
رتبه ۵ کنکور ۹۲
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاور رتبه های ۱ و ۱۱ کشور
مشاور موسسه قلم چی
درصدهای کنکور:
ادبیات: ۸۴
عربی: ۹۴٫۷
دینی: ۹۴٫۷
زبان: ۸۹٫۴
زمین: ۴۸
ریاضی: ۸۱٫۲
زیست: ۸۰٫۷
فیزیک: ۹۲٫۳
شیمی: ۷۶٫۲

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه